The Forestias

2020 | แอนิเมชั่น

สาวน้อย “มะลิ” ได้สลัดทิ้งความเป็นเด็กของเธอออกไปเมื่อค้นพบว่าเธอได้รับภารกิจให้พิทักษ์ผืนป่า เธอต้องเผชิญกับอุปสรรคและอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างนั้น เธอได้ค้นพบสายใยแห่งครอบครัวและรวบรวมชุมชนทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง

กำหนดเข้าฉาย

เร็วๆนี้

หมวดหมู่

โปสเตอร์

แกลเลอรี่