Blue City

ภาพยนตร์แอนิเมชัน

เรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษ และวีรสตรีที่มารวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติ และสำรวจความน่าอัศจรรย์ใจของสภาพแวดล้อมทางทะเลกับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในนั้น

กำหนดเข้าฉาย

เร็วๆ นี้

หมวดหมู่

กำกับโดย

นักแสดง

ความยาวหนัง

โปสเตอร์

วิดีโอ

แกลเลอรี่

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย