ส่งต่อความสุข

โครงการส่งต่อความสุข

  • โครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) จัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจของ “ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์” หรือ ดร.แตน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดรับเงินบริจาค และสิ่งของ สำหรับส่งความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์, พระสงฆ์, คนไทยที่เดือดร้อนและขาดรายได้ ไปจนถึงสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งในเบื้องต้นทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิพุทธรักษา, มูลนิธิธนินท์-เทวี เจียรวนนท์ และกลุ่มบริษัทในเครือดีทีจีโอ ร่วมกันจัดส่ง อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ 46,000 ชิ้น ถุงยังชีพ 1,420 ถุง อาหารและเครื่องดื่ม (ตู้ปันสุข) 8,200 ชุด อาหารสัตว์ 1,400 กก.
  • ทางโครงการฯ ยังคงจัดทำกิจกรรมเพื่อระดมทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ส่งต่อความสุข, สติ๊กเกอร์เชลล์ดอน และผองเพื่อน เพื่อนำรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดมอบให้กับโครงการฯ และจะจัด “นิทรรศการงานประมูลส่งต่อความสุข” ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ โดยได้รับ ความร่วมมือจากเหล่าคนดังในแวดวงธุรกิจ, บันเทิง, กีฬา และศิลปะ ในการส่งของรักมาร่วมประมูล เพื่อช่วยระดมทุนเพิ่มให้มากที่สุด เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องได้นานที่สุด
  • ชื่อโครงการ Pay It Forward มีที่มาจากหนี่งในภาพยนตร์ดราม่าเรื่องโปรดตลอดกาลของ ดร. แตน ที่มีความหมาย ถึงการทำความดีของคนหนึ่งคนต่อผู้อื่นในวันนี้ ที่จะนำไปสู่การที่เป็นผู้ให้ในวันหน้า และส่งความสุขต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราเชื่อว่า ความเสียสละของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนในครั้งนี้ จะเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และรอยยิ้มให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยทั่วกัน

วีดีโอ

กิจกรรม

อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ 46,000 ชิ้น

ถุงยังชีพ 1,420 ถุง

อาหาร และเครื่องดื่ม 8,200 ชุด

อาหารสัตว์ 1,400 กิโลกรัม

ร่วมส่งต่อความสุข

  • สำหรับผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนโครงการส่งต่อความสุข และผู้มีน้ำใจสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารธนชาต สาขาชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชื่อบัญชี
  • ธนาคารธนชาต สาขาชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชื่อบัญชี “โครงการส่งต่อความสุข โดย บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด”
  • ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 253-6-06972-8 โดยโครงการจะอัพเดทการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ และรายละเอียดกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจอื่นๆ
    จากบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ,
  • www.facebook.com/TandBMediaGlobal/, Instagram: tandb_media_global, Twitter: TandBMedia

พันธมิตร

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย