“ทีแอนด์บีฯ” เปิดโครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) ส่งความช่วยเหลือถึงคนไทย เพื่อผ่านวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน

“บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด” โดย “ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์” หรือ ดร.แตน เปิดโครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) รับบริจาคเงินสมทบทุนกับทางบริษัทฯ เพื่อส่งความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด 19 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์, พระสงฆ์, คนไทยที่เดือดร้อนและขาดรายได้ ไปจนถึงสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร โดยสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารธนชาต สาขาชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชื่อบัญชี “โครงการส่งต่อความสุข โดย บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 253-6-06972-8
เปิดรับบริจาคแล้ววันนี้ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://tandbmediaglobal.com/, https://www.facebook.com/TandBMediaGlobal/, Instagram: tandb_media_global, Twitter: TandBMedia

Gallery

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย