พนักงาน บริษัท ทีแอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ยกทีมเข้าสัมมนาหลักสูตร “Marketing In Action” (Intensive) กับทีมวิทยากรชื่อดัง

คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เขียนหนังสือ Marketing Fast Forword…พลิกการตลาดในโลกยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลือกตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ การวิเคราะห์สินค้า / บริการ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเลือกตลาดสำคัญ ไปจนถึงการวาง Customer Journey ณ Dots Academy ชั้น 3 อาคาร Cyber World Tower (CW Tower) เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค. ที่ผ่านมา

รูปภาพ

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย