T&B Media Global จับมือ MQDC เสวนาอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าสู่องค์กรระดับโลกด้านอุตสาหกรรมบันเทิง

บริษัท T&B Media Global ร่วมกับ Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) เข้าเสวนาอบรมกฎหมายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 โดยได้วิทยากรจาก Tilleke & Gibbins บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มาให้ความรู้ความเข้าใจในการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น โดยหัวข้อการบรรยายครอบคลุมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์และพิทักษ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น ทั้งในวงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบันเทิง

แกลเลอรี่

ข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่าย